Uppfödningens mål

I vår uppfödning lägger vi vikt på kvalitet framför kvantitet. Jag vill kunde stå 100% inför kattungerna jag föder upp, och det är därför beroende på om det finns passande avelshaner hur många kull det blir årligen. Lever de möjliga kombinationer inte upp till mina krav, blir det inget kull just då. Vilka krav har vi då? Jo, hela målet med uppfödningen är att bevara och förbättra birmarasen. Jag följer hälsokommittéens rekommendationer under birmasällskapet och mina avelshonar är testade för chlamydia, Felv, HCM och blodgrupperade. Jag strävar efter att föda upp katter med det allra bästa temperamentet. Samtidigt ser jag till att standarden hållas. När jag väljer avelshane till kommande kullar tittar jag på hans temperament, hans utseende/typ och på stamtavlan (låg inavelsgrad).
Målet är friska, lagom stora birmor med underbart temperament som följer standarden och ökar rasens hälsa.